Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych od użytkowników poprzez formularz rejestracyjny do newslettera, znajdujący się na stronie https://pawelbilski.pl. Ostatnia zmiana: 20.04.2023r.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest PB PaBil Paweł Bilski, z siedzibą w Żegocina 102, NIP 868 140 23 23, REGON 852091922. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pabil@interia.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników, tj. adres e-mail, imię i płeć, przetwarzane są w celu dostarczenia newslettera zawierającego informacje o produktach i usługach oferowanych przez PB PaBil Paweł Bilski.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, wyrażana poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenie pola wyrażającego zgodę na otrzymywanie newslettera.

 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. do momentu wypisania się użytkownika z newslettera.

 5. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Prawa użytkowników

  Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Wypisanie się z newslettera

  Użytkownik ma prawo wypisać się z newslettera w każdym czasie, klikając w link „wypisz się” znajdujący się na końcu każdego otrzymanego maila.

 8. Zmiany w Polityce prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności. Każda zmiana będzie publikowana na niniejszej stronie.

>